logo çavaria congres homofoobgeweld Çavaria-congres informeert over homo- en transfoob geweld

Çavaria organiseert op zaterdag 29 juni een congres in Brussel over homofoob en transfoob geweld. Iedereen kan zich inschrijven voor het congres: professionals en geïnteresseerden. De deelnemers kunnen kiezen uit elf workshops.

In de ochtend komen zes specialisten korte speeches geven van telkens een twintigtal minuten. Hassan Jarfi komt spreken over het boek ‘Ihsane Jarfi, le couloir du deuil’ dat hij schreef naar aanleiding van de homofobe moord op zijn zoon en het verwerkingsproces dat volgde op het verlies.Thierry Limpens bespreekt geloof en levensbeschouwing. Joz Motmans, coördinator van hetTransgender Infopunt, licht transfoob geweld toe. Freek Van Severen van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding staat even stil bij de tendensen op vlak van homofobie. Alexis Dewaele geeft uitleg bij zijn onderzoek over opvattingen en houdingen van jongeren ten aanzien van homoseksuele personen. Ook Naima Charkaoui van het Minderhedenforum geeft een speech.

Aanwezigen kunnen in de namiddag deelnemen aan verscheidene workshops. Tussen 13 uur en 14.30 uur loopt de eerste workshop naar keuze, de tweede workshop is voorzien tussen 14.45 uur en 16.15 uur. De workshops laten een waaier aan thema’s aan bod komen: veiligheid op straat, de rol van politie en meldpunten, weerbaarheid, welzijn op het werk, discriminatie op de werkvloer, intimidatie op straat, toelichting bij het ‘interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld’, … Deelnemers kunnen hun dag vrij indelen. Ze kunnen kiezen voor beide workshops, of slechts één in de vroege of late namiddag. Ze kunnen de hele dag komen of alleen voor de workshops. Het congres wordt afgerond met een debat.

Het volledige programma van het congres staat onlineInschrijven is gratis maar verplicht. Het congres vindt plaats in Brussels Info Place aan het Koningsplein 10 in Brussel. Het Koningsplein bevindt zich vlakbij het Centraal Station Brussel, aan de Kunstberg en vlakbij het Warandepark. Mensen met een beperkte mobiliteit nemen ingang nummer 6.

Het congres wordt mogelijk gemaakt met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Gelijke Kansen in Vlaanderen.

In samenwerking met