foto-levenshuis CGSO en LEIF samen in het Levenshuis in Brugge

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) Brugge en het LevensEinde InformatieForum (LEIF) West-Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen en zetelen nu samen in het Levenshuis in Brugge. Het Levenshuis werd onlangs opgesmukt en ziet er nu een pak frisser en toegankelijker uit. De lokalen werden hiervoor reeds gebruikt om de werking van het CGSO en de holebi-verenigingen Omegagay en LezBruges te accomoderen, maar voortaan kan je er ook terecht voor professioneel onthaal en begeleiding van vóór de geboorte tot en met het levenseinde.

Een symbiose in missie

Het CGSO zet zich in voor het verwezenlijken van een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit en ondersteunt mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing. LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. CGSO Brugge en LEIF West-Vlaanderen hebben gemeenschappelijke pijlers, een verwante aanpak en een band met het HuisvandeMens. Daarom heeft het duo beslist om zich te verenigen en te opereren vanuit het Levenshuis. Het Levenshuis wil een toegankelijke plek zijn waar mensen met allerlei levensvragen, gaande van vóór conceptie tot het levenseinde, terecht kunnen. Elkeen ongeacht zijn filosofische overtuiging is er welkom.

Chris Marchand, voorzitter en vrijwillig medewerker CGSO Brugge: “Het Levenshuis is het positief verhaal van de samenwerking tussen twee verschillende verenigingen die beide werken vanuit een humanistische levensvisie. Wij reiken informatie aan, geven advies, zoeken samen naar oplossingen maar wij hebben niet hét juiste antwoord. De vraagsteller moet uiteindelijk zelf beslissen wat hij wil, kan, nodig heeft of moet doen. Hierbij gaan wij ethische kwesties niet uit de weg. Dankzij onze goede wetgeving staat ons land aan de wereldtop, zowel op vlak van een kwalitatief levensbegin als levenseinde. Er is echter nog veel werk te verzetten vooraleer de mensen met minder evidente levensvragen de weg naar een hulpverlening vinden die rekening houdt met hun persoonlijke overtuigingen en keuzes. Zelfbeschikkingsrecht is in het Levenshuis alvast geen loos begrip.”

Kennismaken met LEIF

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde. Beroepskrachten, waaronder LEIFartsen uit de regio, vormen samen met opgeleide vrijwilligers een competent team. LEIF West-Vlaanderen ontvangt geen subsidies en moet elders financiële steun vinden, o.a. uit giften en via fondsenwervingsevenementen. De inkomsten gebruikte LEIF West-Vlaanderen voor de aanpassing van de infrastructuur van het Levenshuis aan de specifieke noden van LEIF West-Vlaanderen. Zo werden de inkom beter toegankelijk gemaakt, een nieuw toilet geplaatst, ruimte gecreëerd op de benedenverdieping en de lokalen opgefrist. Het volgende evenement, een kunstveiling, wordt door LEIF op zondag 24 maart georganiseerd.

Onthaal en contact

Het Levenshuis is gelegen in de Koningin Elisabethlaan 92 te Brugge. Je kan er elke donderdag van 17 uur tot 20 uur terecht met al jouw vragen bij het CGSO. Het CGSO is per e-mail bereikbaar viainfo@cgsobrugge.be, of telefonisch op 050 33 69 70. Wie vragen heeft voor LEIF kan elke woensdag terecht in het Levenshuis van 10 uur tot 12 uur en van 17 uur tot 19 uur voor informatie en advies, of van 14 uur tot 17 uur voor consultatie. Mailen kan steeds op leif@levenshuis.nu en LEIF is ook telefonisch bereikbaar op 050 34 07 36.

Wie meer wil weten over de werking van bovenvermelde organisaties, kan terecht op de volgende websites: HuisvandeMensCGSO BruggeLEIF West-VlaanderenOmegagay en LezBruges.

In samenwerking met