Affiche homofoob geweld Enquête rond geweld tegenover holebi’s in Vlaanderen

Met de internationale dag tegen homofobie in het vooruitzicht, lanceren het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en Universiteit Gent tussen 17/05/13 tem 30/05/2013 een grootschalige enquête naar geweld tegenover holebi’s in Vlaanderen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister voor Gelijke Kansen Pascal Smet.

We zijn op zoek naar deelnemers om de enquête in te vullen. Iedere holebi wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen, ongeacht leeftijd, achtergrond, en eventuele ervaringen met geweld.

Persbericht Steunpunt Gelijkekansenbeleid

Ontsnappen Vlaamse holebi’s aan homofoob geweld?
Steunpunt Gelijkekansenbeleid bevraagt het via holebigeweld.be

Recent Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat één op vijf holebi’s zich het laatste jaar onveiliger is gaan voelen. Maar hoe ziet de situatie in Vlaanderen eruit? Krijgen ook Vlaamse holebi’s te maken met fysiek, verbaal, materieel of seksueel geweld? Hoe onveilig voelen zij zich? Om een doeltreffend beleid op te stellen gaf minister Smet het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en de Universiteit Gent de opdracht in een grootschalige enquête de ervaringen van Vlaamse holebi’s te bevragen. Van 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homofobie, tot 30 september kan dit anoniem op www.holebigeweld.be.

Eén jaar geleden kwam in Luik Ishane Jarfi om het leven door homofoob geweld. Een incident dat het onveiligheidsgevoel bij holebi’s vergrootte en dat fysiek, verbaal en seksueel holebigeweld weer helemaal bovenaan de publieke agenda heeft gezet. Nochtans toonden studies de laatste jaren aan dat de maatschappij steeds toleranter wordt tegenover holebi’s. Die contradictie wordt momenteel onderzocht door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, in opdracht van Vlaams minister voor Gelijke Kansen Pascal Smet. “Homofoob geweld vraagt om een kordate reactie. Daders moeten worden bestraft, slachtoffers geholpen. Maar nog beter is om homofoob geweld te voorkomen. Vandaar dit onderzoek: hoe meer we weten, hoe krachtiger onze aanpak.”

Ontsnap jij aan homofoob geweld’ is een online survey, gericht naar holebi’s in Vlaanderen, die peilt naar hun ervaringen met geweld omwille van hun seksuele oriëntatie. Ook holebi’s die nog nooit te maken kregen met homofoob geweld, kunnen van 17 mei tot 30 september de anonieme vragenlijst op www.holebigeweld.be invullen. Zo wordt een zo divers mogelijk beeld van de situatie geschetst. De resultaten zullen achteraf als leidraad dienen voor het beleid van de Vlaamse overheid omtrent homofoob geweld.

Contact enquête: Lies D’haese, Lies.Dhaese@UGent.be, 09 264 91 90

Beeldmateriaal: Press.holebigeweld.be

Social media seeding teksten

TWEET: Ontsnap jij aan homofoob geweld? Doe op www.holebigeweld.be mee aan de enquête over geweld tegen holebi’s in Vlaanderen #holebi

TWEET: Jaagt homofoob geweld jou soms op de kast? Of net niet? Doe op www.holebigeweld.be mee aan de enquête #holebi

FB-SHARE (te verspreiden naar o.a. de holebi verenigingen)
Ontsnap jij aan homofoob geweld? www.holebigeweld.be
Holebi zijn, het is niet altijd even rooskleurig. Krijg jij omwille van je seksuele oriëntatie soms te maken met verbaal, fysiek, materieel of seksueel geweld? Of heb jij je integendeel nog nooit echt aangevallen gevoeld? Vul de anonieme enquête in over homofoob geweld in Vlaanderen en help mee om geweld tegen holebi’s in Vlaanderen in kaart te brengen.
Op facebook kan u eventueel ook verwijzen naar de pagina “ontsnap jij aan homofoob geweld?” en deze delen op uw tijdlijn.

In samenwerking met