Minister Annemie Turtelboom Minister Turtelboom belooft automatisch ouderschap voor lesbische paren

Er komt een regeling voor lesbische paren met kinderen. Dat beloofde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) in de commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Wanneer in het huwelijk of de relatie van twee vrouwen een kind wordt geboren, dan moet de meemoeder het kind adopteren om er de tweede juridische ouder van te worden. De procedure is tijdrovend, niet-kosteloos en omslachtig. Het zou veel eenvoudiger zijn indien de gehuwde meemoeder automatisch de tweede juridische ouder zou kunnen worden van het kind en indien de samenwonende meemoeder het kind zou kunnen erkennen. Zo is het juridische ouderschap ook geregeld binnen een heteropaar.

Minister Turtelboom verklaarde op 20 februari 2013 in de commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat ze een einde wil maken aan de discriminatie. Ze deed dat in antwoord op een vraag van Zoé Genot (Ecolo). Meemoeders moeten zonder een beroep te doen op de adoptieprocedure juridische ouder kunnen worden. Volgens de minister heeft haar administratie al een voorontwerp van wet uitgewerkt. Dat zal nu worden besproken met mensen uit de praktijk en vervolgens door de regering worden bekeken. Daarna kan de parlementaire behandeling starten.

In Nederland buigt de Eerste Kamer zich momenteel over een nieuwe wet waardoor de gehuwde meemoeder automatisch de tweede juridische ouder zal worden van een kind geboren na medisch begeleide voortplanting met een onbekende spermadonor. Is de donor bekend, of gaat het om een samenwonende meemoeder, dan kan de meemoeder het kind erkennen. De Nederlandse wetgever wil op die manier ruimte laten voor afspraken met een bekende donor, bijvoorbeeld voor het geval een lesbisch paar zou afspreken met een homoseksueel paar om samen een kind op de wereld te zetten. De nieuwe wet werd eerder al goedgekeurd door de Tweede Kamer.

In België is çavaria vragende partij voor een wettelijke regeling die de adoptie overbodig zou maken binnen een lesbisch paar. Dat in navolging van onder meer SpanjeIJslandZwedenGroot-Brittannië … en heel binnenkort ook Nederland.

In samenwerking met