logo pleegzorg Pleegzorg: Info-avond 8 september

In kader van het nieuwe pleegzorgdecreet is er heel wat veranderd in de sector. De verschillende vormen van zorg zien er nu anders uit.

Maar er blijft een heel groot tekort aan pleegouders.

We merken ook dat er nog heel wat misvattingen zijn over wat pleegzorg nu precies inhoudt. En dat er veel vragen zijn.

In kader daarvan organiseren ze in elke provincie op regelmatige basis informatie-avonden.

Ze hebben reeds heel wat holebi’s die pleegouder zijn. En vermoeden dat er een stijgende interesse is, maar misschien nog niet genoeg bekend is dat geaardheid in pleegzorg geen uitsluitingscriterium/selectievoorwaarde is.  Integendeel:  sommige van de meest geëngageerde en sterkst overtuigde pleegzorgers zijn holebikoppels.

Zo hebben ze bvb ook (wens)ouders die ontmoedigd geraken door de lange wachttijden in het adoptieverhaal en die hun zorgwens op die manier (tijdelijk) kunnen vervullen.

Er doken een aantal specifieke vragen op zoals: hoe gebeurt matching? Is mijn seksuele oriëntatie een belemmering bij de natuurlijke ouders?,…  . Ze besteden heel veel aandacht aan matching van kind en pleegouders en hebben een goede begeleidingsdienst gedurende en na de opvang.

Pleegzorg Vlaanderen organiseert in elke provincie ook info-avonden gericht naar holebi’s.

Data voor West-Vlaanderen:

8 september 2014, 20u

Locatie: Polaris vzw, Torhoutsesteenweg 123, 8400 Oostende

In samenwerking met