logo Rebus Rebus is de nieuwe naam van vzw Polaris!

Het West-Vlaams Regenbooghuis Polaris veranderde op 7 november 2014 van naam. Voortaan kan je terecht bij Rebus. Een nieuwe naam betekent ook een nieuwe stijl en dat is over de hele lijn merkbaar. Uiteraard gaat dit gepaard met een nieuw logo. Het erg kleurrijke logo duidt op de diversiteit van Rebus. De naam zelf is een samentrekking van “Regenbooghuis”, waarbij “een huis” in het West-Vlaams ook wel “n huus” wordt genoemd. Er wordt tevens gesleuteld aan een nieuwe website EN er is een nieuw webadres: www.rebuswvl.be. Ook de site is nog in transitie. Dit wil zeggen dat er verder wordt gebouwd op de oude site van Polaris, maar geleidelijk zal de site mee-evolueren naar een compleet nieuw concept, net als Rebus doet.

De grote veranderingen binnen het voormalige Polaris zijn ongeveer een jaar geleden gestart met een nieuwe Raad van Bestuur. Dit team van vrijwilligers, met Sabine Roobroeck als enige betaalde kracht, hebben een heleboel nieuwe activiteiten bedacht en zo de vereniging doen heropleven. Filmavonden, stadsuitstappen, praatcafé’s en allerlei sociale en culturele activiteiten trokken tal van nieuwe leden aan. Op Facebook is het ledenaantal daardoor maar liefst verdrievoudigd op een jaar tijd! De vereniging telt er nu meer dan driehonderd volgers.

Dit alles ging niet ongemerkt voorbij aan de bestuurders van het land, want een groot half jaar later zette het binnenrijven van de erkenning en subsidies van de provincie West-Vlaanderen de deuren open voor een nieuw huis. Het West-Vlaams Regenbooghuis kon daardoor zijn werking verder zetten in de Torhoutsesteenweg 123 in Oostende. Onder het dak van een voormalige bloemenwinkel werd er ijverig geklust om een warme plek te maken voor alle LGBTQI*’s uit West-Vlaanderen. Sinds enkele maanden kreeg Sabine versterking van Lozano Lafertin. Samen zetten ze er hun schouders onder om de coördinatie van het West-Vlaams Regenbooghuis op zich te nemen.

De vele vrijwilligers, Sabine en Lozano zijn gepassioneerd aan het werk om Rebus een betekenisvolle rol te geven binnen alle LGBT-werkingen in West-Vlaanderen. In tegenstelling tot Polaris is Rebus niet langer enkel in Oostende actief. Rebus wil er voor iedereen zijn, waar ze ook in West-Vlaanderen zijn. Rebus legt bruggen tussen organisaties, wil de scholenwerking versterken en tracht de nood aan een stevige LGBT-werking in de verste hoekjes van West-Vlaanderen in te vullen. Daarnaast is er uiteraard nog steeds aandacht voor het individu, want daar draait het om. Rebus wil er voor jou zijn, om samen te bouwen aan een mooiere toekomst voor alle LGBT in heel West-Vlaanderen.

Heb je zin om mee te werken aan dit toekomstbeeld? Dat kan want Rebus is nog volop op zoek naar vele vrijwilligers om hun team te versterken! Neem dan gauw contact op met Rebus via info@rebuswvl.be of maak kennis met Rebus tijdens een van hun volgende activiteiten die op de site www.rebuswvl.be worden aangekondigd.

In samenwerking met