Steun ons

Een Push in onze Rug

Wil je ons een duwtje in de rug geven? Dat kan!
Je kan ons een steunbedrag storten op ons rekeningnummer 738-0187156-65
Graag met vermelding van “Steun Polaris vzw”. Wil u anoniem blijven, dan vermeld je dat erbij.

Misschien denkt u er wel aan om bij u overlijden iets na te laten voor het goede doel. Weet dat dit ook kan aan Polaris West-Vlaams Regenbooghuis vzw. Dit is immers een goede manier om een goed doel naar uw keuze te steunen. Voor meer uitleg, contacteer ons vrijblijvend!

Donateurs zijn onmisbaar voor het werk van Polaris. En daarmee voor holebi’s en trangenders. Polaris is een plek voor informatie over gezondheid en welzijn, veilige seks, lesbisch ouderschap, roze ouderen en jongeren bij wie hun seksuele gevoelens in conflict komen met hun religieuze of culturele achtergrond. Polaris maakt kennis toegankelijk en verzorgt allerlei acties en activiteiten.

Als u Polaris steunt, levert dat geld op voor onze activiteiten. En het laat ook zien dat mensen elkaar steunen en samen opkomen voor democratie, vrijheid en een prettig leven. Dat zijn belangrijke signalen naar de samenleving en de overheid.

Word donateur en stort per maand, per jaar of eenmalig euro 10,- , euro 25,-, euro 50,- (meer mag ook, graag zelfs) op het rekeningnummer 738-0187156-65 van Polaris, met als vermelding ‘donatie Polaris’ en mail uw gegevens naar info@polaris-wvl.be. Wij bezorgen u dan onze maandelijkse nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief liever niet, dan hoeft u uw gegevens niet te sturen.

Wij danken u voor uw blijken van waardering en interesse in ons project.

Steun Polaris…

U kan tevens iets geven of nalaten aan Regenbooghuis Polaris via een testament, opgesteld en geregistreerd bij de notaris.

Een mooi meegenomen fiscale constructie is die van het duo-legaat, dat helemaal legaal is en zelfs de overige erfgenamen kan bevoordelen. Deze formule is vooral bestemd voor personen zonder kinderen: voor hen is het des te belangrijker een testament op te stellen. Bij een duolegaat splitst u één legaat in twee. De ene helft van uw vermogen is voor uw erfgenamen (neven en nichten bijvoorbeeld), en de andere helft is voor onze vzw. Wij betalen hierbij niet alleen onze eigen successierechten maar ook deze van de erfgenamen. Zo houden uw erfgenamen meer over (in het geval van neven en nichten is dit in ons voorbeeld 50% terwijl dit anders maar 35% is).

Een voorbeeld:

Veronderstel dat u tussen neven en nichten 150.000 euro moet verdelen. Indien u alles aan de erfgenamen geeft, zullen zij 65% successierechten betalen en dus 52.500 euro overhouden.

Maakt u echter gebruik van het duo-legaat en geeft u de helft aan onze vzw, waarbij u stelt dat dus onze organisatie zowel zijn eigen successierechten betaald, als de successierechten van de erfgenamen, dan houden de erfgenamen 50% over of 75.000 euro. Dat is maar liefst een winst van 22.500 euro.

Onze organisatie betaalt zijn eigen successierechten (of in ons voorbeeld 8,8% – het officiële percentage successierechten voor vzw´s – op 75.000 euro = 6.600 euro successierechten) en die van de erfgenamen (of in ons voorbeeld 65% op 75.000 euro = 48.750 euro). Op die manier houdt onze organisatie in het voorbeeld 75.000 euro – 6.600 euro – 48.750 euro = 19.650 euro over.

Als u vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. Uw eigen notaris is trouwens goed op de hoogte van het ‘duo-legaat´. Meer info op www.giften-legaten.be/ggl_articles.asp

In samenwerking met